Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 Sprzedawcą towarów jest firma: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 13/15, 00-075 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000029876, NIP: 526-02-00-081, REGON: 010524149.

 1. Pod adresem www.catering.hotelbellotto.pl firma Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej produktów cukierniczych, oraz garmażeryjnych firmy Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 2. Kontakt ze sklepem www.catering.hotelbellotto.pl jest możliwy za pośrednictwem:

·        e-maila: catering@hotelbellotto.pl

·        telefonu: +48 660 406 480; w godzinach od 9:00 do 17:00 (dotyczy dni roboczych).,

 1. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach www.catering.hotelbellotto.pl składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu internetowego.
 3. Wszystkie produkty oferowane w www.catering.hotelbellotto.pl są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Na wszystkie towary sprzedawane w www.catering.hotelbellotto.pl wystawiamy faktury VAT.

Składanie zamówień 

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony: www.catering.hotelbellotto.pl.
 4. Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.
 5. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w wyniku której Zamawiający jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i dokonuje wyboru terminu realizacji.
 6. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia.
 7. Na koniec Zamawiający składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Realizacja zamówień i dostawa 

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od momentu zamówienia.
 6. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta osobiście w Hotelu Bellotto (Focaccia Ristorante), ul. Senatorska 13/15, 00-075 w Warszawie w dniach: Piątek 10.04.2020 10.00-20.00 i Sobota 11.04.2020 10.00-14.00.  
 7. Uwagi podane przez Zamawiającego w polu „Uwagi”, Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
 8. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną: +48 660 406 480; lub mailową: catering@hotelbellotto.pl.

Warunki płatności 

 1. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w formie przelewu tradycyjnego po złożeniu zamówienia.
 2. Sprzedawca wystawia fakturę proforma do opłacenia przez Zamawiającego po wpłynięciu zamówienia.

 Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 2. Klientowi dokonującemu zamówienia przez WWW.cateringhotelbellotto.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie internetowym.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potrącane jest 25% wartości zamówienia ze względu na koszty produkcyjno-logistyczne poniesione przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

Reklamacje

 

 1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma możliwość jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży bądź w obecności dostawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 12 godzin od dnia odbioru produktu z punktu sprzedaży lub dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji forma rekompensaty zostanie ustalona indywidualnie z Klientem.

Dane osobowe 

 1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
 2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Taką deklarację należy wysłać drogą mailową.
 3. Firma Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

Postanowienia końcowe

 1. Dla korzystania ze Sklepu internetowego system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa:
 2. Internet Explorer 8 lub nowsza
 3. Firefox 3.0 lub nowszy
 4. Opera 9.0 lub nowszy
 5. Chrome 8.0.x lub nowszy

obsługująca technologię flash i javascript.

6. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.